A Estrada
info@axudaservizos.com

Xestións nos servizos públicos de apoio á mobilidade persoal

Através das traballadoras sociais e da rede de auxiliares de axuda domiciliaria que temos en Axuda Servizos, ofrecémoslle ás persoas usuarias deste servizo o asesoramento, o apoio e a colaboración necesaria para xestionar as solicitudes de alta e o posterior acceso ao Servizo de apoio á Mobilidade Persoal para Persoas con Discapacidade e/ou Dependentes (065). A prestación deste servizo realízase en colaboración directa co departamento municipal con competencias en materia de Servizos Sociais.

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.