A Estrada
info@axudaservizos.com

Voluntariado: actividades educativas

Através deste programa de voluntariado, dende Axuda Servizos coordinamos e desenvolvemos diferentes intervencións de carácter complementario aos módulos básicos do Servizo de Axuda no Fogar. Con este programa pretendemos facilitarlle aos usuarios/as que vivan sós e/ou carezan de apoios no seu entorno familiar, a colaboración precisa para favorecer o seu desenvolvemento persoal a través de actividades educativas como as seguintes:

  • Apoio na lecto-escritura
  • Apoio na educación ou en cursos de formación (informática, etc.)
  • Apoio para a adquisición de habilidades sociais
  • Reforzo motivacional e desenvolvemento persoal (de persoa pasiva a persoa activa)
  • Sensibilización e concienciación en temas relacionados coa dependencia

Este programa lévase a cabo coa axuda de persoal voluntario comprometido socialmente que está interesado en colaborar con persoas dependentes e que teñan como mínimo 18 anos de idade (ou 16 anos, coa autorización previa correspondente).

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.