A Estrada
info@axudaservizos.com

Servizos

Atención persoal e de apoio nas actividades básicas da vida cotiá

Axudamos nas actividades e tarefas da vida cotiá ás persoas que debido ás súas condicións físicas, psíquicas e/ou familiares precisan dunha axuda parcial ou total para a realización do seu coidado persoal

Atención psicosocial e educativa

A través de intervencións técnico-profesionais de carácter formativo prestamos apoio para o desenvolvemento das capacidades persoais dos usuarios, da súa afectividade e da integración na comunidade na que conviven

Atención de carácter doméstico e da vivenda

Levamos a cabo actividades e servizos orientados ao mantemento dunhas axeitadas condicións de organización e hixiene no domicilio dos propios usuarios

OUTROS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE AXUDA DOMICILIARIA

O amplo cadro de persoal permítenos atender as necesidades específicas de usuarios privados e/ou particulares

Préstamo de recursos e axudas técnicas

Axuda Servizos dispón de recursos técnicos de apoio ao movemento das persoas usuarias ou de axuda nas posibles limitacións funcionais

Apoio psicosocial aos coidadores informais

Damos cobertura ás necesidades detectadas no eido do apoio aos coidadores/as informais e/ou familiares

Perruquería

O cadro de persoal de Axuda Servizos conta con varias auxiliares con titulación de perruquería, o que nos permite ofrecer este servizo aos usuarios/as

Podoloxía

Este servizo de podoloxía ofrécese a domicilio mediante o desprazamento dun profesional contratado por Axuda Servizos

Acompañamentos médicos e xestión de receitas

Trátase dun acompañamento de carácter voluntario dirixido a persoas que carecen de apoio familiar e precisan axuda

Asesoramento para a adecuación da contorna no domicilio

Os técnicos visitan os domicilios e asesoran aos usuarios/as sobre os aspectos a modificar para lograr unha vivenda funcional e accesible

Xantar a domicilio

Con este servizo achegámoslle ao domicilio das persoas usuarias un menú completo, servido en envases térmicos e adaptado ás dietas que precisen

Voluntariado - Actividades educativas

Proporcionámoslles aos usuarios que vivan sós un apoio para o seu desenvolvemento persoal a través de actividades educativas

Información, asesoramento e orientación

Este servizo de orientación proporcionaralle aos usuarios/as a información que precisan sobre axudas, asesoramento legal, etc.

Asesoramento para a estimulación cognitiva

Trátase dun programa paralelo orientado á instrución e asesoramento dos familiares e das persoas usuarias en aspectos vinculados á estimulación cognitiva

Xestión de altas e acceso aos servizos públicos de apoio e mobilidade persoal

Ofrecemos este servizo a través da nosa rede de auxiliares e traballadores sociais en directa colaboración cos departamentos municipais correspondentes

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies