A Estrada
info@axudaservizos.com

Perruquería

Entre as traballadoras de Axuda Servizos figuran varias auxiliares coa titulación de perruquería e con experiencia nesta actividade, o que nos permite ofrecerlle este servizo a domicilio ás persoas usuarias do SAF. Trátase dun servizo especialmente dirixido a aqueles usuarios/as aos que as súas condicións de saúde lle dificulten ou impidan o desprazamento a un centro de perruquería externo.

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.