A Estrada
info@axudaservizos.com

Información, asesoramento e orientación

Trátase dun servizo de orientación, a través do cal dende Axuda Servizos respostamos ás demandas das persoas usuarias e dos seus familiares, así como doutros colectivos, de forma que permite iniciar un proceso de valoración das situacións de necesidade e das problemáticas sociais.

O obxectivo xeral deste servizo é mellorar a atención das persoas beneficiarias e das súas familias, así como solucionar as súas necesidades de información en materia de axudas, asesoramento legal, recursos para as persoas maiores e/ou en situación de dependencia, etc.

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.