A Estrada
info@axudaservizos.com

Compromisos

A metodoloxía de prestación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por parte de Axuda Servizos está sustentada nuns compromisos ineludibles cara os clientes e/ou usuarios/as:

  • Personalización da atención: cada usuario/a contará cun proxecto individual de atención e coidados, que pode ser elaborado en función das súas necesidades específicas previamente detectadas, propostas e aprobadas polo persoal técnico municipal. Este plan individual define os obxectivos a acadar no proceso de intervención social con cada persoa usuaria, así como as tarefas e funcións a realizar polos profesionais encargados da prestación do SAF, posibilitando o seguimento e adopción das medidas correctoras necesarias.
  • Respecto á identidade forma de vida dos usuarios: a prestación do SAF ten un carácter participativo, de forma que Axuda Servizos aposta pola confianza e creatividade das persoas usuarias, concedéndolle unha especial relevancia aos seus criterios, tratando de darlle continuidade ao seu proxecto de vida e mellorando a calidade da mesma. 
  • Atención integral: o marco de traballo de prestación do SAF inclúe todos os elementos do envellecemento activo, a promoción da autonomía e a atención a situacións de dependencia nos que Axuda Servizos basea o seu modelo de atención social integral. Apostamos pola calidade de vida das persoas maiores e en situación de dependencia, estimulando a súa autonomía e favorecendo a súa integración social a través dun sistema prestacional que dá cobertura aos diferentes aspectos da área física, funcional, psicosocial e aos niveis preventivos, rehabilitador, educativo e asistencial.
  • Promoción da autonomía persoal: a atención social proxéctase sobre a base dun programa de actividades e servizos que fai especial énfase nos elementos de participación e estimulación psicosocial das persoas usuarias, e non só aos aspectos relacionados coa intervención social. Así, apóstase pola potenciación das capacidades da propia persoa, tratando de manter o maior nivel de independencia dentro das posibilidades de cada usuario individualmente considerado.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies