A Estrada
info@axudaservizos.com

Asesoramento para a estimulación cognitiva

Dentro dun proxecto asistencial de axuda a domicilio, este servizo complementario consta dun programa de instrución e asesoramento dos familiares das persoas usuarias sobre diferentes aspectos relacionados coa estimulación cognitiva.  

A finalidade deste servizo, que imparten profesionais coa titulación apropiada (psicólogos, educadores sociais e coidadores), é lograr que o proceso de intervención asistencial manteña unha liña de continuidade no domicilio. Para iso, desenvólvense sesións formativas mensuais ao fin de que os familiares adquiran as habilidades necesarias para implementar actividades terapéuticas orientadas á estimulación e potenciación das súas capacidades cognitivas.  

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.