A Estrada
info@axudaservizos.com

Asesoramento para a adecuación da contorna no domicilio

En Axuda Servizos contamos con técnicos que visitan os domicilios das persoas usuarias e levan a cabo o asesoramento correspondente sobre os diferentes aspectos susceptibles de ser modificados e mellorados para conseguir unha vivenda máis funcional e accesible. Durante a visita ao fogar dos usuarios/as, os técnicos supervisan e avalían o estado do domicilio e aportan as recomendacións correspondentes orientadas a optimizar o benestar das persoas que conviven nel.

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.