A Estrada
info@axudaservizos.com
Atención persoal e de apoio nas actividades básicas da vida cotiá

Axudamos en todas as actividades da vida cotiá ás persoas que, debido ás súas condicións físicas e/ou psíquicas ou familiares, requiren dunha axuda parcial ou total para a realización do coidado persoal

Atención psicosocial e educativa

Mediante intervencións técnico-profesionais de carácter formativo apoiamos o desenvolvemento das capacidades persoais dos usuarios, da afectividade e da integración na comunidade na que conviven

Atención de carácter doméstico e da vivenda

Realizamos actividades e servizos orientados ao mantemento dunhas axeitadas condicións de organización e hixiene no domicilio dos usuarios

Cinco razóns para contratar a Axuda Servizos

  • Máis de 22 anos de experiencia na prestación de servizos de carácter socioasistencial
  • Un equipo humano con máis de 40 auxiliares con formación específica
  • Unha quincena de servizos especializados no eido da atención domiciliaria
  • Capacidade de adaptación dos recursos técnicos e humanos para satisfacer as necesidades dos clientes e dos usuarios
  • O crecemento progresivo experimentado por Axuda SCG dende o ano 1993 avala a calidade e a excelencia do noso traballo

Principais clientes públicos

Concello da Estrada

Concello da Estrada

Concello de Cuntis

Concello de Cuntis

Que din sobre Axuda Servizos?

Este sitio utiliza «cookies» técnicas y de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Aceptar", se autorizan todas las cookies de elaboración de perfiles. Al hacer clic en "Rechazar" o en "X", se rechazan todas las «cookies» de elaboración de perfiles. Al hacer clic "Personalizar", se pueden seleccionar cookies de elaboración de perfiles para su activación.
Advertencia: algunas funciones de esta página pueden estar bloqueadas como resultado de sus opciones de privacidad.